Sane Aruko Khyal Rakhna Sikchha
Sane Aruko Khyal Rakhna Sikchha

Sane Aruko Khyal Rakhna Sikchha

Product Details
साने जिज्ञासु बच्चा हुन्। तर उसको फुर्तिलो स्वभाव भएकोले खाना देख्दा सबै कुरा बिर्सन्छ । खानाको लोभ त्यागेर कसरी उसले आफ्ना साथीहरूको मन जित्न सिक्छ भनेर जान्नको लागि यो कथा पढ्नुहोस्।