Muktinathaki Mukti
Muktinathaki Mukti

Muktinathaki Mukti

Product Details

यो पुस्तक ग्रिसका प्रसिद्ध कथावाचक इसपको एउटा कथालाई आधार गरी तयार पारिएको हो । कथामा एउटा लोभी कुकुर छ । लोभी कुकुरले अन्तमा दुःख पाउँछ । तर कसरी ?