Mahabhoj
Mahabhoj

Mahabhoj

Product Details

बोटबिरुवा र खुला बारी भए चराहरु रमाउँछन् तथा घरको सुन्दरता पनि बढ्छ भन्ने कुरा पनि यस कथाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । साथै मानिसले चराहरुप्रति गर्नुपर्ने माया पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।