Sunko Dant
Sunko Dant

Sunko Dant

Product Details
यो कथाले हामीलाई दिनहुँ दाँत सफा गर्नैपर्छ भनी बताउँछ अन्यथा सुनौलो दाँत भन्दै सबैको अगाडि लज्जित हुनुपर्नेछ ।