Putali
Putali

Putali

Product Details

"यहाँ घर भत्केर बिजोग भएको छ । यसलाई भने पुतलीको पिर छ ।" बाबाले खुइय्य गर्दै भन्नुभयो ।