Musoko Duloma Bhyaguto
Musoko Duloma Bhyaguto

Musoko Duloma Bhyaguto

Product Details
यो मुसा र भ्यागुताको कथा हो र यसले प्रत्येक प्वाल मुसाको घर होइन भ्यागुताको घर पनि हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ।