Maha Bechne Bhalu
Maha Bechne Bhalu

Maha Bechne Bhalu

Product Details
आफ्नो बुबालाई छोराप्रतिको माया। जहाँ पापा भालु बिरामी परेको थियो त्यसैले भालु आफ्नो बुबाको सट्टा काममा निस्क्यो। मह बेच्ने क्रममा मह शिकार गर्न चाहिने सबै सामान साटासाट गरेर पापा भालु दिए जसले उनलाई आफ्नो काम गर्न धेरै मद्दत गर्नेछ।