Hamro Gift Ramro Gift
Hamro Gift Ramro Gift

Hamro Gift Ramro Gift

Product Details

अते हेडमास्टरको जन्मदिनमा जान चाहन्छ तर उसँग हेडमास्टरको लागि लिएर जाने केहि उपहार हुदैन I उसले सोच्छ जे भएता पनि म पार्टीमा जान्छु र रमाइलो गर्छु I पेट मिची मिची हसाउने सन्दर्भहरु यहाँ आएका छन् I