GanitmanKa Das Chhoriharu
GanitmanKa Das Chhoriharu

GanitmanKa Das Chhoriharu

Product Details

गणितमानका दस छोरीहरु कथामा ० देखि ९ सम्मका संख्यालाई छोरीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ र तिनका बाबुलाई गणितमान नाम दिइएको छ ।