Fyauroko Sikar
Fyauroko Sikar

Fyauroko Sikar

Product Details
बुढा मानिस पेटसन, उसको बिरालो फाइन्डस र केही कुकुरहरू देशको सानो फार्ममा बस्छन्। एक दिन तिनीहरूको छिमेकी आए र उनी स्यालको शिकार गर्न जाँदै थिए। पेटसन र फाइन्डसले यसबारे के सोचेका थिए र कुखुरा र स्याललाई बचाउन उनीहरूले के गरे, तपाईं यस काल्पनिक, रमाईलो र हास्यास्पद पुस्तकमा पढ्न सक्नुहुन्छ।