Doodh
Doodh

Doodh

Product Details
केटी दूध पिउन चाहन्छिन् भन्ने रोचक कथा छ । उनले दूध मागे तर परिवारका सदस्यहरूले जुस र सुप पिउन दिन्छन्। उनले कसरी पिउनको लागि दूध भेट्टाउँछन् भनेर पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।