Bhaitika
Bhaitika

Bhaitika

Product Details
भाइटीकाको दिन सीताकी आमा बिरामी भइन् । भाइटकाका लागि आवश्यक सबै सामान किन्न बजार जान्छिन् । भाइटीकाका लागि सबै काम गर्न थाल्छिन् ।