Aghi Aghi Roto Pachi Pachi Keto
Aghi Aghi Roto Pachi Pachi Keto

Aghi Aghi Roto Pachi Pachi Keto

Product Details
यो पुस्तक एक बच्चाको बारेमा हो जसको इच्छा मकैबाट बनेको खाना खाने हो। यसले बच्चालाई कसरी खाने चाहना हुन्छ र कसरी उसको आमाबाबुले मकै रोप्छन्, खेती गर्छन्, त्यो बढेसम्म पर्ख्छन्, यसको हेरचाह गर्छन्, अन्य जनावरहरूबाट बचाउँछन् र अन्तमा साना केटाहरूको इच्छा पूरा गर्छन्।