Aafu Bhitra Ko Singha
Aafu Bhitra Ko Singha

Aafu Bhitra Ko Singha

Product Details
एउटा कथा जहाँ एउटा सानो मुसा, सबैले जिस्काउने, सिंह जस्तै गर्जने शर्त लगाए र सिंह बसेको गुफामा गए। र अचम्मको कुरा ….. मुसाबाट सिंह डराए र त्यही दिनदेखि उनीहरु साथी बने र हामी भित्र मुसा र सिंह दुवै लुकेका छन् भन्ने थाहा पाए ।